สินค้าและบริการ

9Audio ให้บริการ ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

สินค้าและบริการ

  1. ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

3. ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบคลื่น 430.225MHz สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต.

4. ระบบเสียงตามสาย

5. งานปรับปรุงความถี่ 420.200MH

ชุดลูกข่ายระบบบกระจายเสียงผ่าน Internet ไร้สายสำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้น

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้น


สำหรับทุกหน่วยงาน


ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้นหากมีคำถาม

โปรดติดต่อ [อีเมล] เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ