สินค้าและบริการ

9Audio ให้บริการ ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

ชุดลูกข่ายระบบบกระจายเสียงผ่าน Internet ไร้สายสำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้น

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้น


สำหรับทุกหน่วยงาน


ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้นหากมีคำถาม

โปรดติดต่อ [อีเมล] เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ