สินค้าและบริการ

9Audio ให้บริการ ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่ายระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ  

ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ 

ติดต่อโทร 0863175577 

สินค้าและบริการ

ชุดลูกข่ายระบบบกระจายเสียงผ่าน Internet ไร้สาย

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้น ชุมชน/หมู่บ้านใช้ไม่ได้

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต เท่านั้น


สำหรับทุกหน่วยงาน


ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายเดิมแบบย่านความถี่ 420.200MHz

ให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใหม่ทันสมัยกว่า

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต/หมู่บ้าน และหน่วยงานทั่วไป 

หากมีคำถาม

โปรดติดต่อ [อีเมล] เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ