ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารเสียงไร้สาย ที่ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย

อยู่ที่ไหน ก็ฟังเสียงประกาศได้  

สะดวกควบคุมผ่านระบบออนไลน์

กระจายเสียงได้ไม่จำกัดช่วงเวลา

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน

Public Address System

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ชุดเครื่องส่ง ชุดเครื่องรับ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เครื่องส่งแบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน  ระบบเสียงไร้สายระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย