ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารไร้สาย ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียง ที่ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย

อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้ สะดวกควบคุมผ่านระบบออนไลน์

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร

 • กระจายเสียงได้ 2 ช่องทาง รับฟังผ่านระบบออนไลน์ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน/ลำโพง WiFi (ใหม่) และชุดลูกข่ายไร้สายอัจฉริยะ

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ

 • ฟังเสียงประกาศได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์


ใหม่ล่าสุด! ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

   • ไม่ต้องขออนุญาติใช้ความถี่ ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต

   • หมดปัญหาคลื่นแทรก เสียงรบกวนจากเครื่องลูกข่ายติดเอง

   • สะดวก ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายได้ ไม่ต้อง Config ให้ยุ่งยาก

   • เสียงดังชัดเจน เปิดเพลง/ประกาศ เสียงทุ้ม กลาง แหลม มาครบ

   • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   • ไม่รบกวนชาวบ้าน เลือกให้ออก/ไม่ให้ออกที่ลำโพงได้

   • ไม่พลาดข่าวสารมีการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์อัตโนมัติ เมื่อมีการประกาศ/หยุดประกาศ

   • อยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังเสียงผ่านหน้าเว็บได้ทันที จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ของท่านเอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHzระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย WIRELESS BROADCASTING SYSTEMระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน

Public Address System

บริการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย

ทุกหน่วยงาน

เราคือบริษัทฯ ที่ทำงานด้านระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ชุดเครื่องส่ง ชุดเครื่องรับ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เครื่องส่งแบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน