ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย/ ระบบกระจายเสียงไร้สาย/ระบบเสียงไร้สาย (Wireless Broadcasting System / Wireless Audio Broadcsating System) สำหรับ อปท. เทศบาล/ อบต

สามารถทำเป็น ระบบกระจายเสียง แบบสามารถแบ่งกลุ่ม พร้อมสัญญาณเตือนภัย ชนิดไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร  แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงตามสายแบบไร้สาย

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. เท่านั้น 

คือ การการกระจายเสียงไร้สาย สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือกระจายเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณเสียงไร้สายผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน หรือเว็บที่กำหนดด้วยเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  เพื่อให้ประชาชนรับฟังการกระจายเสียง ข่าวสารอย่างทั่วถึง  ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  หรือไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง ก็ตาม  สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ดีกว่าเดิม  ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบฟรี  โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ด้านระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะมากกว่า 10ปี 

 

รูปแบบที่ 1 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ที่มีขนาดใหญ่ โดยในแต่ละหมู่บ้านก็สามารถจะเลือกประกาศภายในแต่ละหมู่หรือจัดรายการเองได้ด้วย หากกรณีต้องการรับสัญญาณเสียงจากเทศบาลฯ/อบต. ก็สามารถเลือกกลับมาได้ ซึ่งแบบนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จะใช้งบประมาณ 

ตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงไร้สายและตามสายร่วมกัน

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2566  สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ดีกว่าเดิม ระบบเสียงประกาศ/กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย สำหรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal Audio Broadcasting) เป็นระบบที่ทันสมัยล่าสุด  สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสาร  ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ไม่พลาดข่าวสาร แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สามารถรับข่าวสารผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือ และรับฟังผ่านลำโพงจากชุดลูกข่ายได้ ประกอบด้วย

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย งบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย     

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ระบบเสียงไร้สายแบบ IP อินเทอร์เน็ต ทั่วประเทศ (Internet IP)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ภารกิจ 4

อธิบายภารกิจและความสำคัญ 

รับออกแบบ ให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ระบบเสียงตามสาย และระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ

Mobile /Line 0863175577 / 0896080077

 

ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย คือ การกระจายเสียงแบบไม่ต้องเดินสาย จากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต.  เพื่อการเชื่อมโยงแทนข่ายสายสำหรับการกระจายเสียงตามสาย  (หอกระจายข่าวไร้สาย) 

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (Wireless Broadcasting System / Wireless Audio Broadcsating System) ระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์ชนิดไร้สาย เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) เครื่องกระจายข่าวไร้สาย,การประชาสัมพันธ์แบบไร้สาย