ระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่(New Normal Audio Broadcasting)

สำหรับทุกหน่วยงาน    

Audio over Ethernet , Audio over IP Broadcasting System , IP Network Public Address System ,IP Network Audio System , IP Network Audio Broadcasting System , Audio over LAN ,Audio Over Internet 

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัด ของการกระจายข่าวสารด้วยเสียงแบบเดิมๆ

ระบบประกาศเสียงไร้สาย /ระบบกระจายเสียงไร้สาย

ฟังเสียงประกาศผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้


ระบบเสียงไร้สายแบบคลื่น 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต

ระบบเสียงไร้สายแบบไอพี วงภายใน LAN  (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้งานกับย่าน 430.225MHz หากมีคำถาม

โปรดติดต่อ 0863175577/0896080077

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า