ระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่(New Normal Audio Broadcasting)

สำหรับทุกหน่วยงาน

Audio over Ethernet , Audio over IP Broadcasting System , IP Network Public Address System ,IP Network Audio System , IP Network Audio Broadcasting System , Audio over LAN ,Audio Over Internet

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัด ของการกระจายข่าวสารด้วยเสียงแบบเดิมๆ

ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียง ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ในยุค Covid-19

(ผู้รับ)>>>>>อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้

(ผู้ส่ง)>>>> สะดวกควบคุมผ่านออนไลน์

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร

 • กระจายเสียงได้ 2 ช่องทาง รับฟังประกาศผ่านโทรศัพท์ และรับฟังผ่านลำโพงที่ติดตั้ง

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ

 • ฟังเสียงประกาศได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์


ใหม่ล่าสุด! ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

   • ไม่ต้องขออนุญาติใช้ความถี่ ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต

   • หมดปัญหาคลื่นแทรก เสียงรบกวนจากเครื่องลูกข่ายติดเอง

   • สะดวก ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายได้ ไม่ต้อง Config ให้ยุ่งยาก

   • เสียงดังชัดเจน เปิดเพลง/ประกาศ เสียงทุ้ม กลาง แหลม มาครบ

   • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   • ไม่รบกวนชาวบ้าน เลือกให้ออก/ไม่ให้ออกที่ลำโพงได้

   • ไม่พลาดข่าวสารมีการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์อัตโนมัติ เมื่อมีการประกาศ/หยุดประกาศ

   • อยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังเสียงผ่านหน้าเว็บได้ทันที จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ของท่านเอง


ระบบเสียงไร้สายแบบคลื่น 430.225MHz

สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต

ระบบเสียงไร้สายแบบไอพี วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHzหากมีคำถาม

โปรดติดต่อ 0863175577/0896080077

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า